Česko-ruské fórum mladých vědeckých pracovníků

Kdy? 20.4.2012 - 21.4.2012
Kde? ZČU / FAV
Kategorie

Vážení kolegové,

dovolujeme si vás pozvat k účasti na Česko-ruském fóru mladých vědeckých pracovníků, které se uskuteční 20.-21.4.2012. Cílem je výměna informací a zkušeností mezi českými a ruskými účastníky, a to se zaměřením jednak na odborný obsah a jednak na zkušenosti s metodami vědecké práce v obou zemích a jejich případné srovnání. Dvoudenní akce se bude skládat z přednáškového dne, kdy všichni účastníci se navzájem seznámí se svými příspěvky a z týmového dne, kdy se účastníci rozdělí do několika skupin a u kulatých stolů budou diskutovat nad problémy odbornými i nad metodami vědecké práce.

Postup přihlašování je následující: 1) zájemci zašlou název a stručný abstrakt (krátký odstavec) na adresu zelezny@kky.zcu.cz (do předmětu uveďte CRFYS) – deadline 6.4.2012. 2) Z došlých přihlášek bude vybráno 10 příspěvků, které budou zařazeny do programu fóra. 3) Vybraní účastníci připraví dvoustránkový rozšířený abstrakt do sborníku a přednášku (15 minut) – deadline 13.4.2012. 4) Vybrané příspěvky budou podpořeny motivační odměnou ve výši 1.500,- Kč formou DPP, avšak pouze za předpokladu dodání rozšířeného abstraktu a aktivní účasti na obou dnech fóra.

Z české strany je fórum pořádáno pod projektem SPAV (Systémová podpora studentů, výzkumných pracovníků a týmů v aplikovaných vědách). Není vyžadováno vložné, avšak veškeré náklady spojené s cestou nebo ubytováním si účastníci hradí sami. Předpokládáme, že pro účastníky ze ZČU nebude cesta ani ubytování problém, neboť akce se uskuteční v prostorách ZČU (druhý den – sobota – bude upřesněn, ale určitě v rámci Plzně). Ruská strana si svojí účast hradí sama. Seznam účastníků a jejich příspěvků vzešlý z výběrového řízení na ruské straně je na straně Participants, kam budou po vybrání doplněna jména českých účastníků.

Evropská unie, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ZČU

Vyhledávání

RSS kanál

Chcete mít stále aktuální přehled toho, co se chystá? Přidejte si náš kanál s přehledem chystaných událostí do Vaší RSS čtečky.