Homogenizace porézních prostředí - konvergence oscilujících funkcí na perforovaných oblastech

Kdy? 22.4.2010 13:00 - 14:30
Kde? ZČU / FAV / KMA / UL610 (učebna)
Kategorie

Eduard Rohan: Homogenizace porézních prostředí - konvergence oscilujících funkcí na perforovaných oblastech

 

Pro modelování difúze tekutiny v porézních deformovatelných materiálech s peridickou strukturou se často používá metoda homogenizace spočívající v analýze systému PDR s ε-periodicky oscilujícími koeficienty, kde ε → 0. Zvláštní význam mají úlohy, kde velikost koeficientu rovnic závisí na parametru ε, nebo úlohy na periodicky perforovaných oblastech. V prednášce budou ukázány príklady konkrétních úloh a jejich rešení, zejména metodika získávání apriorních odhadu, konvergencní výsledky a struktura tzv. homogenizovaného dvou-škálového modelu.

Přílohy

Evropská unie, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ZČU

Vyhledávání

RSS kanál

Chcete mít stále aktuální přehled toho, co se chystá? Přidejte si náš kanál s přehledem chystaných událostí do Vaší RSS čtečky.