Identifikace haplotypů z fenotypových dat

Kdy? 20.3.2012 14:00
Kde? ZČU / FAV / KKY / UK517 (zasedací místnost)
Kategorie

Ing. Lucie Houdová: Identifikace haplotypů z fenotypových dat

HLA systém (Human Leukocyte Antigen) člověka představuje rozsáhlý komplex genů, které hrají zásadní roli v imunitním systému. Pro transplantaci kostní dřeně nebo krvetvorných kmenových buněk je zcela zásadním požadavkem míra shody HLA genů mezi dárcem a pacientem. Aby bylo možno vylepšovat metody výběru dárce, ale i zacílit nábor dárců, je nutné analyzovat genetickou diverzitu a polymorfismy u dárců registru. Studium haplotypů má v tomto velký interpretační význam. Avšak haplotypy nelze laboratorně získat, musí se odhadovat z identifikovaných fenotypových (genotypových) dat. V současné době se využívá několik metod odhadu (nejčastěji Clarkův, EM a Bayesův algoritmus), avšak problémem stále zůstává zacházení s unikátními či nečastými fenotypy a odhadem jejich haplotypů.

Evropská unie, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ZČU

Vyhledávání

RSS kanál

Chcete mít stále aktuální přehled toho, co se chystá? Přidejte si náš kanál s přehledem chystaných událostí do Vaší RSS čtečky.