Je aliasing signálů ve výpočetní optice škodlivý?

Kdy? 13.3.2012 12:00
Kde? ZČU / FAV / KIV
Kategorie

Petr Lobaz

Při modelování šíření světelné vlny je třeba pracovat se vzorkovanými signály. Klasická teorie zpracování signálů říká, že toto vzorkování musí být jemnější než dvojnásobek šířky pásma uvažovaných signálů. Ve  výpočetní vlnové (fourierovské) optice pracujeme s komplexními signály, fázory, kterým se obvykle rychle mění fáze, ale amplituda pomalu. Ukážeme, že v běžné úloze fourierovské optiky, modelování šíření světla volným prostorem metodou úhlového spektra, umožňuje "uměle zavedený" aliasing takového signálu zpřesnit, resp. zrychlit výpočet.

Přednáška je vhodná pro všechny, kdo pracují se vzorkovanými signály. Nepředpokládají se žádné znalosti fourierovské optiky, ale posluchači by měli mít povědomí o Fourierově transformaci, diskrétní Fourierově transformaci a digitálním zpracování signálu.

Přednáška proběhne v místnosti UK417.

Evropská unie, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ZČU

Vyhledávání

RSS kanál

Chcete mít stále aktuální přehled toho, co se chystá? Přidejte si náš kanál s přehledem chystaných událostí do Vaší RSS čtečky.