Metody strojového učení - pokrok v automatickém rozpoznávání mluvené řeči v posledních letech

Kdy? 17.1.2017 10:00
Kde? ZČU / FAV / UC 143 (zasedací místnost)
Kategorie


Přednáší: M.Sc. et M.Sc. Daniel Georgiev, Ph.D.

 

Cílem přednášky je posluchače seznámit s principy metod a algoritmů užívaných v systémech automatického rozpoznávání mluvené řeči. Důraz bude kladen na výklad inovací a postupů publikovaných v poslední době, které vedly k dosažení současného stavu poznání a k významnému pokroku v úspěšnosti a přesnosti rozpoznávání mluvené řeči. Budou zmíněny pasáže týkající se metod zpracování signálu, akustického modelování, jazykového modelování i dekódovacích technik používaných při řešení úlohy rozpoznávání mluvené řeči. Výklad bude vycházet ze statistického přístupu; speciálně pak bude pohovořeno o využití neuronových sítí („deep learning“) v poslední době intenzivně studovaných v oblasti strojového učení. Přednášku doplní ukázky praktických aplikací, budou ukázány výsledky na konkrétních úlohách a bude i nastíněna vize očekáváného budoucího vývoje. Přednáška je určena široké technické veřejnosti, studentům přírodních a technických věd; výklad bude přizpůsoben posluchačům bez speciální odborné znalosti problematiky. Znalost základů teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a strojové klasifikace však pro posluchače jistě nebude nevýhodou.

Evropská unie, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ZČU

Vyhledávání

RSS kanál

Chcete mít stále aktuální přehled toho, co se chystá? Přidejte si náš kanál s přehledem chystaných událostí do Vaší RSS čtečky.