Nanosvět: místo pro novou fyziku

Kdy? 12.1.2012 10:00
Kde? ZČU / FAV / UV115 (zasedací místnost)
Kategorie

Přednáší: Mgr. Šimon KOS Ph.D.

Současný aktivní výzkum materiálů se strukturou kontrolovanou na nano- až mikro-metrové škále je motivován velkými aplikačními možnostmi, které plynou z kvalitativně nových jevů na této škále ve srovnání se škálami  většími nebo menšími. Oblast materiálu o rozměrech nanometrů až mikrometrů je totiž dostatečně velká, aby obsahovala makroskopický počet částic, a zároveň dostatečně malá, aby v ní hrály roli kvantové jevy. V přednášce rozeberu dva fyzikální jevy na těchto rozměrech, jmenovitě mesoskopickou kvantovou difůzi a nanoskopický kvantový Hallův jev. S každým z obou jevů je spojen zajímavý matematický formalismus: s kvantovou difůzí supersymetrický nelineární sigma model a s kvantovým Hallovým jevem topologický invariant. V obou jevech hraje významnou roli kontrolovaně neuspořádaná struktura stejně jako v tenkovrstvých materiálech studovaných na KFY. Přednášku zakončím diskusí možných důsledků tohoto společného rysu.

Evropská unie, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ZČU

Vyhledávání

RSS kanál

Chcete mít stále aktuální přehled toho, co se chystá? Přidejte si náš kanál s přehledem chystaných událostí do Vaší RSS čtečky.