Přednáška 1/7: Deformační varianta MKP

Kdy? 22.9.2010 9:00 - 13:00
Kde? ZČU / FAV / KME / UL711 (učebna)
Kategorie

Obsah přednášek

> Deformační varianta MKP
> Značení
> Odvození pomocí principu virtuálních prací
> Diskretizace posuvů, přetvoření a konstitutivních vztahů
> Strukturální prvky – tyč, nosník, membrána, deska, skořepina
> Analytický přístup – zobecněné souřadnice
> Numerický přístup – isoparametrické prvky
> Sestavení matic tuhosti, tlumení a hmotnosti
> Předepsání okrajových podmínek
> Typy řešených úloh
> Řešení statických úloh
> Nalezení vlastních čísel a vlastních tvarů kmitu
> Řešení nestacionárních úloh – šíření vln
> Numerická matematika
> Řešení soustav algebraických rovnic
> Řešení standardního a zobecněného problému vlastních čísel
> Integrace obyčejných diferenciálních rovnic
> Metoda konečných prvků pro nelineární úlohy – stručný úvod do problematiky

Důraz byl kladen na souvislosti, meze platnosti jednotlivých přístupů i na
kuriozní artefakty.

Evropská unie, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ZČU

Vyhledávání

RSS kanál

Chcete mít stále aktuální přehled toho, co se chystá? Přidejte si náš kanál s přehledem chystaných událostí do Vaší RSS čtečky.