Principy návrhu částicových filtrů v úloze odhadu stavu stochastických systémů

Kdy? 19.5.2015 10:00
Kde? ZČU / FAV / UC 143 (zasedací místnost)
Kategorie


Přednáší: Ing. Ondřej Straka, Ph.D.

 

Přednáška se věnuje odhadu stavu nelineárních stochastických dynamických systémů diskrétních v čase. Problému odhadu stavu stochastických systémů se věnuje soustavná pozornost už od padesátých let minulého století. V prvních čtyřech dekádách se úsilí soustředilo zejména na výpočetně jednodušší algoritmy počítající bodové odhady stavu. S nárůstem výpočetního výkonu počítačů v devadesátých letech se objevily algoritmy umožňující výpočet hustotového odhadu stavu pro poměrně široké spektrum systémů. Tyto algoritmy, později nazvané částicové filtry, pak zaznamenaly prudký nárůst zájmu odborné veřejnosti. Tento zájem směřoval jak na jejich aplikování v nejrůznějších oblastech, tak na jejich teoretický rozvoj. Přednáška se soustředí na principy a techniky, na jejichž základě jsou částicové filtry navrženy, a na specifikaci návrhových parametrů částicových filtrů, které významným způsobem ovlivňují jak kvalitu odhadu, tak výpočetní nároky algoritmů.

Evropská unie, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ZČU

Vyhledávání

RSS kanál

Chcete mít stále aktuální přehled toho, co se chystá? Přidejte si náš kanál s přehledem chystaných událostí do Vaší RSS čtečky.