Problém sledovania trajektórie artikulujúcich rúk

Kdy? 13.4.2010 14:00
Kde? ZČU / FAV / KKY / UK517 (zasedací místnost)
Kategorie

Ing. Marek Hrúz: Problém sledovania trajektórie artikulujúcich rúk

 

Táto prednáška sa venuje problematike rozpoznávania znakovej reči, konkretne sledovaniu trajektórie a tvaru rúk. Trajektória je vnímaná ako časová postupnosť lokácií v priestore, v ktorých sa vyskytuje ruka v jednotlivých snímkoch. Sledovanie tejto trajektórie sa nazýva "tracking". Pohyb rúk je nelineárny, čo úlohu trackingu zťažuje. Tvar ruky je reprezentovaný konfiguráciou jednotlivých prstov. Najväčší problém pri odhadovaní tvaru ruky je veľká variabilita tvarov, čo do úlohy vnáša veľkú dimenzionalitu.

V dnešnej dobe sa často na riešenie daného problému používa tzv. Particle Filter, ktorý na základe simulácie dokáže odhadnúť stav nelineárneho systému. V niektorých experimentoch sa využíva menej sofistikovaný Grid Filter. Pre detekciu dvojrozmernej trajektórie, je možné ruku za vhodných podmienok sledovať v real-time. V dnešnej dobe prebiehajú pokusy sledovať artikulujúcu ruku bez omedzenia v 3D priestore.

Prednáška bude o komplexnom pohľade na daný problém, od zpracovania obrazu až po odhad stavu nelineárneho systému.

Evropská unie, ESF, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ZČU

Vyhledávání

RSS kanál

Chcete mít stále aktuální přehled toho, co se chystá? Přidejte si náš kanál s přehledem chystaných událostí do Vaší RSS čtečky.